Jak przygotować pliki do druku

Jedno jest pewne, im lepiej przygotowany plik, tym mniej wątpliwości i możliwości powstania błędu w druku. Każdy plik należy zweryfikować pod kątem wymiarów i rozdzielczości o którym było już w poprzednim wpisie Projekt najlepiej przygotować w skali 1:1 , więc jeśli potrzebujemy wydrukować baner o wymiarach 100 x 200 cm, to w Photoshopie, Corelu lub Ilustratorze tworzymy dokument o dokładnie takich wymiarach, […]

Rozdzielczości w druku wielkoformatowym

Rozdzielczość w druku nie jest prostym tematem, zależy od kilku czynników, ale dominującym jest odległość z której będzie widoczny druk dla oka odbiorcy. Inaczej będziemy przygotowywali siatkę do montażu na elewacji od projektu roll-up w którym są drobne elementy widoczne z bardzo bliskiej odległości Im dalej od odbiorcy – tym niższa rozdzielczość Rozdzielczość spada proporcjonalnie do wielkości projektu, im dalej jest odbiorca […]

CMYK czy RGB?

Co to znaczy? CMYK jest przestrzenią barwną  światła odbitego, najczęściej używaną w offsecie. Kolor ma składowe procentowo oznaczone 1-100 w każdej z czterech podstawowych barw –  Cyan, Magenta, Yellow oraz  BlacK Z kolei przestrzeń RGB, jest przestrzenią addytywną, Red, Green, Blue – kolory te w zakresie 0-255 tworzą pełną gamę barw. W druku wielkoformatowym przy projektowaniu najbezpieczniej jest się poruszać w przestrzeni CMYK, mamy […]